یادداشت

غصب عنوان در قانون مجازات

سجاد سلگی-توانا : غصب در قانون مدنی به معنای استیلا بر مال غیر تعریف شده است البته این تعریف ما برای غصب عنوان نیست اما از تعریف گفته شده می توانیم به نکات متعددی پی ببریم به عنوان نموده در غصب همیشه نوعی ستیزه و دشمنی وجود دارد و تصرف دوستانه مشمول عنوان غصب نخواهد شد.

بهتر است بدانید غصب عنوان جرمی است که در ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است بر اساس این قانون دخالت کردن در امور دولتی نسبت به کسی که به او مربوط نیست و یا معرفی کردن خود به جای یک مامور دولتی می تواند مشمول غصب عنوان باشد البته اگر فرد برای این اقدام خود اقدام به جعل سند هم کرده باشد مشمول مجازات جعل سند هم خواهد شد.
لازم به ذکر است جرم قتل عنوان فقط مخصوص مشاغل و عناوین دولتی نمی باشد بلکه مربوط به مشاغل خصوصی مانند وکالت، طبابت، نشریه ها، خبرنگاران و موارد این چنینی نیز می شود.
در واقع این جرم در مورد همه مشاغل قائم به شخص قابل تحقق است خوشبختانه در مواد مختلف قانونی به جعل عنوان در هر یک از این مشاغل پرداخته شده است و این منجر سکوت و اجمال قانون نداریم.
ارکان جرم غصب:رکن مادی این جرم اقدام به معرفی کردن یا دخالت کردن در امور دولتی یا خصوصی است بنابراین می توان گفت غصب عنوان مشمول ترک فعل نمی شود به این معنا که حتماً شخص باید کاری را انجام دهند تا مشمول این جرم گردد اگر کاری انجام ندهد جرم غصب عنوان هم محقق نخواهد شد.
رکن معنوی این جرم نیز کاملاً مشخص است ابتدا شخص باید سوء نیت عام داشته باشد یعنی با علم و آگاهی از انجام این جرم آن را انجام دهد همچنین در تحقق این جرم،سوء نیت خاص هم شرط می باشد. یعنی فرد قصد این را داشته باشد که خود را به جای عنوان شخص دیگری جا بزند.
رکن قانونی این جامعه نیز در مواد مختلف قانونی ذکر شده است که مشهورترین آن ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی است همچنین در قانون وکالت،قانون مطبوعات و قوانین دیگری هم به اینجا پرداخت شده است و برای کسی که خود را تحت عنوان مشاغل دیگری جا بزند مجازات در نظر گرفته شده است غصب عنوان یک جرم کیفری است و باید در دادگاه های کیفری و دادسرا به آن رسیدگی شود البته اگر در نتیجه غصب عنوان خسارت مالی هم به کسی ایراد شده باشد می تواند توامان با دعوای کیفری تا قبل از ختم دادرسی و یا بعداً در دادگاه حقوقی شکایت خود را اعلام کند و در جهت گرفتن حق خود برآید.
جرم غصب عنوان با توجه به قوانین مختلف و اینکه فرد اقدام به غصب عنوان چه کسی را داشته است مجازات های متفاوتی دارد:
غصب عنوان دولتی در قانون مجازات اسلامی برای کسی که اقدام به قصد به عنوان اشخاص دولتی را داشته است مجازات حبس از شش ماه تا دو سال تعیین شده است ضمن اینکه اگر فرد در ارتکاب این جرم به عناوین مجرمانه دیگری هم مرتکب شده باشد به مجازات های آن جرایم نیز محکوم می‌گردد.
به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت اگر کسی اقدام به غصب عنوان وکیل یا مشاور حقوقی کند به حبس تا ۶ ماه محکوم خواهد شد البته این مجازات تقلیل یافته اس
مطابق ماده ۳۲ قانون مطبوعات اگر کسی اقدام به غصب عنوان در حوزه نشریات نماید مطابق با نظر حاکم شرع برای وی مجازات تعیین می گردد.
بر اساس قانون تعزیرات امور حکومتی و بهداشتی اقدام به غصب عنوان در حوزه پزشکی،دارویی، داروسازی،دندانپزشکی و مشاغل مرتبط مشمول عنوان حبس و یا جزای نقدی برای مرتکبین خواهد شد.
به موجب قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب سال ۸۸،استفاده از عناوین دکتر،مهندس و… در صورتی که مرتکب مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی مورد تایید وزارتخانه‌های مربوطه نداشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از ۱۵۰ هزار تومان تا ۶۰۰ هزار تومان محکوم خواهد شد.
در صورتی که فرد اقدام به این جرم در مشاغل نماید که در قانون معین نشده است نیاز به ارائه شکواییه از طرف شاکی خصوصی دارد و اتحادیه نیز می‌تواند علیه فرد اقدام به اعلام شکایت نماید.

عضومرکز وکلای قوه قضاییه
خبرنگار حقوقی_قضایی توانا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا