بیانیه مشترک ۲۰ بندی ایران، روسیه و ترکیه بعد از پایان نشست آستانه درباره سوریه

دکمه بازگشت به بالا