تعداد شهدای فلسطینی از ابتدای جنگ به بیش از ۲۷ هزار

دکمه بازگشت به بالا