پاکستان، خود را نسبت به حفظ امنیت نقاط مرزی با ایران متعهد می‌داند

دکمه بازگشت به بالا