شلیک مستقیم به غیرنظامیان حتی با داشتن پرچم سفید/ آ

دکمه بازگشت به بالا